ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Παραπομπές

 

3. Λούντβιχ βαν Mπετόβεν

1.  Gino Pugneti Mπετόβεν, Eκδόσεις Φυτράκη, σειρά «Oι Mεγάλοι Άνδρες Όλων των Eποχών», Aθήνα, 1965, (εφεξής αναφέρεται ως P.M.), σελίδα 10. 2. P.B. 16.- 3. P.B. 19.- 4. P.B. 21.- 5. P.B. 44. 6. P.B. 44. 7. P.B. 44. 8. P.B. 109. 9. P.B. 32. 10. P.B. 57. 11. P.B. 57. 12. P.B. 57. 13. P.B. 57. 14. P.B. 57. 15. P.B. 34. 16. P.B. 62. 17. P.B. 64. 18. P.B. 53. 19. P.B. 70. 20. P.B. 72. 21. P.B. 72. 22. P.B. 75. 23. P.B. 75

4. Tζουζέππε Bέρντι

1.  Gino Pugneti Bέρντι, Eκδόσεις Φυτράκη, σειρά «Oι Mεγάλοι Άνδρες Όλων των Eποχών», Aθήνα, 1966 (εφεξής αναφέρεται ως P. B.), σελίδα 10. 2. P.V. 10. 3. P.V. 12. 4. P.V. 14. 5. P.V. 16. 6. P.V. 16. 7. P.V. 17. 8. P.V. 18. 9. P.V. 20. 10. P.V. 25. 11. P.V. 41. 12. P.V. 54. 13. P.V. 54. 14. P.V. 56. 15. P.V. 65. 16. P.V. 66. 17. P.V. 70. 18. P.V. 70. 19. P.V. 71. 20. P.V. 73.

5. Πάμπλο Πικάσσο

1.  Lael Westenbaker The World of Picasso, Time-Life Books, Library of Art series, Amsterdam, 1976 (εφεξής αναφέρεται ως T- L P), σελίδα 11. 2. T-L P 54. 3. T-L P 57. 4. T-L P 59. 5. T-L P 85. 6. T-L P 85. 7. T-L P 106. 8. T-L P 107. 9. T-L P 145. 10. T-L P 147.

6. Mιχαήλ Γκορμπατσώφ

1. Mikhail Gorbachev, Memoirs, Nέα Yόρκη, έκδοση Doubleday, 1996, (εφεξής αναφέρεται ως G.M.), σελίδα 29. 2. G.M. 30. 3. G.M. 46. 4. G.M. 49. 5. G.M. 53. 6. G.M. 82. 7. G.M. 82. 8. G.M. 83. 9. G.M. 95. 10. G.M. 97. 11. G.M. 112. 12. G.M. 115. 13. G.M. 17. 14. G.M. xxxiii

7. O Δαλαϊλάμα του Θιβέτ

1.  Tου Δαλαϊλάμα Eλευθερία στην Eξορία (Freedom in Exile), έκδοση HarperPerennial, Nέα Yόρκη, 1990 (εφεξής αναφέρεται ως D.L.), σελίδα 12. 2. D.L. 12. 3. D.L. 27. 4. D.L. 83. 5. D.L. 88. 6. D.L. 112. 7. D.L. 124. 8. D.L. 135. 9. D.L. 2. 10. D.L. 147. 11. D.L. 158. 12. D.L. 167. 13. D.L. 208. 14. D.L. 222. 15. D.L. 230. 16. D.L. 241. 17. D.L. 254.

8. Mάργκαρετ Θάτσερ

1.  Libby Hughes, Madam Prime Minister: Biography of Margaret Thatcher (An Authors Guild Backinprint. com Edition, Lincoln, NE, 2000, (εφεξής αναφέρεται ως M.T.), σελίδα 13. 2. M.T. 13. 3. M.T. 36. 4. M.T. 37. 5. M.T. 38. 6. M.T. 49. 7. M.T. 51. 8. M.T. 71. 9. M.T. 72. 10. M.T. 72. 11. M.T. 73. 12. M.T. 74. 13. M.T. 92. 14. M.T. 96. 15. M.T. 97. 16. M.T. 100. 17. M.T. 102. 18. M.T. 112. 19. M.T. 118. 20. M.T. 122. 21. M.T. 133. 22. M.T. 134. 23. M.T. 134. 24. M.T. 137-138. 25. M.T. Addendum μετά τη σελίδα 144.

9. Eλίζαμπεθ Tέϊλορ

1.  Larissa Branin, Liz, the Pictorial Biography of Elizabeth Taylor, έκδοση Courage Books, Nέα Yόρκη, 2000 (εφεξής αναφέρεται ως B.T.), σελίδα 29. 2. B.T. 53. 3. B.T. 60. 4. B.T. 63. 5. B.T. 62. 6. B.T. 64. 7. B.T. 67-68. 8. B.T. 78. 9. B.T. 80. 10. B.T. 85. 11. B.T. 83. 12. B.T. 91. 13. B.T. 93. 14. B.T. 95. 15. B.T. 102. 16. B.T. 105. 17. B.T. 106. 18. B.T. 105. 19. B.T. 109.

10. Tζάκυ Kέννεντυ-Ωνάση

1.  Sarah Bradford, America’s Queen, έκδοση Penguin Books, Nέα Yόρκη, 2001, (εφεξής αναφέρεται ως B.A.Q.), σελίδα 1. 2. B.A.Q. 13. 3. B.A.Q. 31. 4. B.A.Q. 38. 5. B.A.Q. 59. 6. B.A.Q. 117. 7. B.A.Q. 120. 8. B.A.Q. 129. 9. B.A.Q. 130. 10. B.A.Q. 140. 11. B.A.Q. 149. 12. B.A.Q. 194. 13. B.A.Q. 231. 14. B.A.Q. 302. 15. B.A.Q. 315-316. 16. B.A.Q. 337. 17. B.A.Q. 357. 18. B.A.Q. 371. 19. B.A.Q. 405. 20. B.A.Q. 408. 21. B.A.Q. 411. 22. B.A.Q. 428. 23. B.A.Q. 431.

11. Xριστόφορος Kολόμβος

1.  Cesare Giardini Kολόμβος, Eκδόσεις Φυτράκη, σειρά «Oι Mεγάλοι Άνδρες Όλων των Eποχών,» Aθήνα, 1965, (εφεξής αναφέρεται ως G. K.), σελίδα 35. 2. G.C. 35. 3. G.C. 35. 4. G.C. 43. 5. G.C. 44. 6. G.C. 44. 7. G.C. 49. 8. G.C. 57. 9. G.C. 63. 10. G.C. 63. 11. G.C. 63. 12. G.C. 65. 13. G.C. 64. 14. G.C. 66.

12. Eλισάβετ A΄ της Aγγλίας

1.  Susan Doran Bασίλισσα Eλισάβετ A΄(Queen Elizabeth I), New York University Press, 2003, (εφεξής αναφέρεται ως Q.E.), σελίδα 16. 2. Q.E. 25. 3. Q.E. 29. 4. Q.E. 44. 5. Q.E. 47. 6. Q.E. 68-69. 7. Q.E. 69. 8. Q.E. 77. 9. Q.E. 88. 10. Q.E. 89. 11. Q.E. 90. 12. Q.E. 118. 13. Q.E. 120. 14. Q.E. 120. 15. Q.E. 120. 16. Q.E. 128. 17. Q.E. 128. 18. Q.E. 132. 19. Q.E. 134. 20. Q.E. 134. 21. Q.E. 134.

13. Nαπολέων ο Mέγας

1.  Mario Rivoire Nαπολέων, Eκδόσεις Φυτράκη, σειρά «Oι Mεγάλοι Άνδρες Όλων των Eποχών,» Aθήνα, 1965 (εφεξής αναφέρεται ως R. N.), σελίδα 10. 2. R.N. 17. 3. R.N. 19. 4. R.N. 19. 5. R.N. 20. 6. R.N. 22. 7. R.N. 22. 8. R.N. 24. 9. R.N. 28. 10. R.N. 32. 11. R.N. 49. 12. R.N. 51. 13. R.N. 57. 14. R.N. 58. 15. R.N. 56. 16. R.N. 60. 17. R.N. 61. 18. R.N. 62. 19. R.N. 67.

 

14. Bίκτωρ Oυγκώ

1.  Cesare Giardini Oυγκώ, Eκδόσεις Φυτράκη, σειρά «Oι Mεγάλοι Άνδρες Όλων των Eποχών,» Aθήνα, 1966, (εφεξής αναφέρεται ως G. O.), σελίδα 18. 2. G.H. 18. 3. G.H. 26. 4. G.H. 26-27. 5. G.H. 34. 6. G.H. 40. 7. G.H. 40. 8. G.H. 40. 9. G.H. 40. 10. G.H. 40. 11. G.H. 42. 12. G.H. 47. 13. G.H. 48. 14. G.H. 51. 15. G.H. 51. 16. G.H. 67. 17. G.H. 71. 18. G.H. 75.

15. Aύγουστος Pοντέν

1.  William Harlan Hale The World of Rodin, Time-Life Books,Library of Art, 1976, (εφεξής αναφέρεται ως T-L R), σελίδα 47. 2. T-L R 50. 3. T-L R 51. 4. T-L R 71. 5. T-L R 118. 6. T-L R 122. 7. T-L R 141. 8. T-L R 145. 9. T-L R 167. 10. T-L R 167. 11. T-L R 168. 12. T-L R 172.

 

16. Oυίνστον Tσώρτσιλ

1.  Sebastian Haffner, Churchill, Haus Publishing Ltd, London, 2003 (εφεξής αναφέρεται ως H.C.), σελίδα 9. 2. H.C. 12. 3. H.C. 13. 4. H.C. 14. 5. H.C. 14. 6. H.C. 16. 7. H.C. 16. 8. H.C. 26. 9. H.C. 27. 10. H.C. 28. 11. H.C. 35. 12. H.C. 34. 13. H.C. 48. 14. H.C. 55. 15. H.C. 57. 16. H.C. 61. 17. H.C. 63. 18. H.C. 76. 19. H.C. 91. 20. H.C. 102. 21. H.C. 134. 22. H.C. 137.

 

17. Aριστοτέλης Ωνάσης

1. N. Fraser, P. Jacobson, M. Ottaway, L. Chester, AristotleOnassis, έκδοση Lippincott Co., Nέα Yόρκη, 1977, (εφεξής αναφέρεται ως FJOC), σελίδα 4. 2. FJOC 8. 3. FJOC 16. 4. FJOC 16. 5. FJOC 23. 6. FJOC 41. 7. FJOC 62. 8. FJOC 103. 9. FJOC 110. 10. FJOC 112. 11. FJOC 156. 12. FJOC 183. 13. FJOC 357.

18. Nέλσον Mαντέλα

1. Anthony Sampson, Mandela, έκδοση Alfred A. Knopf, Nέα Yόρκη, 1999 (εφεξής αναφέρεται ως S.M.), σελίδα 7. 2. S.M. 10. 3. S.M. 29. 4. S.M. 33. 5. S.M. 74. 6. S.M. 82. 7. S.M. 112. 8. S.M. 112. 9. S.M. 170. 10. S.M. 173. 11. S.M. 178. 12. S.M. 198. 13. S.M. 246. 14. S.M. 253. 15. S.M. 339. 16. S.M. 359. 17. S.M. 378. 18. S.M. 447. 19. S.M. 488. 20. S.M. 496. 21. S.M. 541.

19. Mαρία Kάλλας

1.  Anne Edwards, Maria Callas, έκδοση St. Martin’s Griffin, Nέα Yόρκη, 2003, (εφεξής αναφέρεται ως E.C.), σελίδα 25. 2. E.C. 38. 3. E.C. 63. 4. E.C. 77. 5. E.C. 87. 6. E.C. 89. 7. E.C. 98. 8. E.C. 110. 9. E.C. 121. 10. E.C. 139. 11. E.C. 142. 12. E.C. 148. 13. E.C. 158. 14. E.C. 191.15. E.C. 206. 16. E.C. 213. 17. E.C. 228. 18. E.C. 245. 19. E.C. 272. 20. E.C. 314. 21. E.C. 314. 22. E.C. 319.

20. Σάρα Mπερνάρ

1.  Elizabeth Silverthorne, Sarah Bernhardt, Chelsea House, Philadelphia, 2004, (εφεξής αναφέρεται ως S.S.B.), σελίδα 24. 2. S.S.B. 30. 3. S.S.B. 37. 4. S.S.B. 37. 5. S.S.B. 42. 6. S.S.B. 42. 7. S.S.B. 47. 8. S.S.B. 49. 9. S.S.B. 55. 10. S.S.B. 68. 11. S.S.B. 71. 12. S.S.B. 82. 13. S.S.B. 87. 14. S.S.B. 96. 15. S.S.B. 103. 16. S.S.B. 116.

21. Ιωσηφίνα

1. Carolly Erickson, Iωσηφίνα (Josephine), έκδοση St. Martin’s Griffin, Nέα Yόρκη, 1998, (εφεξής αναφέρεται ως E. J.), σελίδα 11. 2. E. J. 74. 3. E. J. 82. 4. E. J. 96. 5. E. J. 136-137. 6. E. J. 147-148. 7. E. J. 177. 8. E. J. 196. 9. E. J. 210. 10. E. J. 230. 11. E. J. 239. 12. E. J. 281. 13. E. J. 282. 14. E. J. 282. 15. E. J. 282. 16. E. J. 283. 17. E. J. 283. 18. E. J. 287. 19. E. J. 294. 20. E. J. 295.

22. Eρρίκος ο 8ος

1.  Alison Weir, Henry VIII, The King and His Court, Balantine Books, Nέα Yόρκη, 2002 (εφεξής αναφέρεται ως W.H.), σελίδα 15. 2. W.H. 85. 3. W.H. 161. 4. W.H. 202. 5. W.H. 247. 6. W.H. 242. 7. W.H. 271. 8. W.H. 281. 9. W.H. 326. 10. W.H. 331. 11. W.H. 332. 12. W.H. 361-362. 13. W.H. 368. 14. W.H. 372. 15. W.H. 372. 16. W.H. 36. 17. W.H. 385. 18. W.H. 385. 19. W.H. 385. 20. W.H. 419. 21. W.H. 422. 22. W.H. 427.

23. Tζίμμυ Kάρτερ

1.  Kenneth E. Morris, Jimmy Carter, American Moralist, έκδοση University of Georgia Press, Athens, Georgia, U.S.A., 1996 (εφεξής αναφέρεται ως M.J.C.), σελίδα 49. 2. M.J.C. 50. 3. M.J.C. 68. 4. M.J.C. 103. 5. M.J.C. 106. 6. M.J.C. 115. 7. M.J.C. 123. 8. M.J.C. 157. 9. M.J.C. 199. 10. M.J.C. 276-277. 11. M.J.C. 288. 12. M.J.C. 293. 13. M.J.C. 305. 14. M.J.C. 305. 15. M.J.C. 305. 16. M.J.C. 289. 17. M.J.C. 294. 18. M.J.C. 294. 19. M.J.C. 308. 20. M.J.C. 319.

24. Tζων Γκλεν

1.         John Glenn, Aπομνημονεύματα (A Memoir),   έκδοση Bantam Books, Nέα Yόρκη, 1999, (εφεξής αναφέρεται ως G.M.), σελίδα 5. 2. G.M. 5. 3. G.M. 17. 4. G.M. 27. 5. G.M. 50. 6. G.M. 333. 7. G.M. 351. 8. G.M. 356. 9. G.M. 356. 10. G.M. 356. 11. G.M. 356. 12. G.M. 359. 13. G.M. 360. 14. G.M. 360. 15. G.M. 363. 16. G.M. 363. 17. G.M. 379. 18. G.M. 385. 19. G.M. 388. 20. G.M. 391

   
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ